Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
5850 2564
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Cierpienie i ból nieodłącznie towarzyszą szerokim horyzontom myślowym i głęboko współczującemu sercu.
— Zbrodnia i kara.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
Wie pan, wszystko jedno, czy się ma przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze się ma przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch ("Ulica Filarecka" [w:] "Bezpowrotnie utracona leworęczność")
Reposted fromdurmik durmik vianadelle nadelle
1762 075d 500
Mommy (2014)
Reposted frompanimruk panimruk vianadelle nadelle
“Jakie to dziwne, że dwoje przyjaciół może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawidzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia.”
— Tahereh Mafi – Dar Julii
Reposted fromSalute Salute viaszydera szydera
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
4575 5384
Reposted fromblueinsane blueinsane viacocaineblues cocaineblues
Reposted fromcarfreitag carfreitag viacocaineblues cocaineblues
9038 9600
Reposted fromMrSatan MrSatan viasmokingportraits smokingportraits
0308 0858
| Amour, Michael Haneke
Reposted fromseverine severine viaalliwantisyou alliwantisyou
któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— M. Hłasko, Sowa, córka piekarza
I oczywiście znowu mi się śniłeś. Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— osiecka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianadelle nadelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl